Service kjeler

Alle varmesentraler uansett hva som brukes av energibærere må ha regelmessig service for å sikre driften og redusere kostnadene for varmeproduksjon. Normalt må fyrte anlegg på olje og gass ha en service utført av spesialister en gang pr. år. Varmepumper og spesielt bioanlegg må ha hyppigere service og tilsyn tilpasset det aktuelle anlegget.

Mentor Energi AS kan organisere og systematisere disse servicene for sine kunder. Vi tar da ansvaret for at servicer blir tatt i henhold til kontrakt når det gjelder tidsplan, hyppighet og avtalt kvalitet. Utført arbeid på stedet blir kontrollert og godkjent av kyndig personell og rapportert til anleggseier og bruker. Vi sørger også for at den lovpålagte energivurderingen blir utført til rett tid og i henhold til de til enhver tid gjeldende kravene i energiloven og forskrift. Rapporteringen til NVE kan vi også sørge for.

Mentor Energi AS samarbeider med servicefirma og konsulenter over hele landet for å rasjonalisere dette viktige arbeidet slik at kvalitet og kostnader holdes på et riktig nivå.

EVVALogin