Om oss

Mentor Energi AS ble etablert i 2005, men begynte først aktivt med energitjenester i 2011 etter at eierne solgte seg ut av APAS Energiteknikk AS. De ansatte har jobbet med energieffektivisering og energirevisjon siden tidlig på 1980 tallet. Denne erfaringen med hva som fungerer og ikke fungerer deler vi gjerne med våre kunder slik at de kan bli mer energieffektive på en for bedriften økonomisk riktig måte. Våre tjenester omfatter alt fra opplæring internt samt kurs og seminarer til energigjennomgang, energivurdering av tekniske anlegg til analyser og energirevisjoner.

Vi jobber for myndighetene ved deltagelse i flere komiteer og fagråd i Standard Norge innen energiledelse, energioppfølging og energivurdering av tekniske anlegg i forbindelse med energimerking av bygg. Spesielt er vi engasjert i energivurdering og optimalisering av varmeproduksjonen i varmesentraler. Dette innebærer optimalisering av drift i eksisterende anlegg, men også vurderinger av utbyttinger og konvertering til andre energibærere.

Vi har siden midten av 80-tallet jobbet aktivt med effektivisering av varmeproduksjonen i industri og yrkesbygg. Siden 90 tallet har vi vært sentrale i EO-ordningen som organiserer, utdanner og sertifiserer serviceteknikere til å utføre energivurdering av varmesentraler i henhold til kravene i energimerkeforskriften. Mentor samarbeider med et landsomfattende nettverk av serviceteknikere for å utføre servicer og energivurderinger på en rasjonell måte med riktig kvalitet til riktig pris.

EVVALogin