Engangsvurdering varmeanlegg

Energimerkeforskriften trådte i kraft 01.01.2010. Denne forskriften som forvaltes av NVE består av fire hoveddeler hvorav energiattest av bygninger er den mest kjente. Mindre kjent er engangsvurdering av varmeanlegg og periodisk energivurdering av klimaanlegg og kjeler med fossilt brensel.

Eieren plikter å gjennomføre engangsvurdering av et varmeanlegg når dette har en kjel for fossilt brensel med nominell effekt høyere enn 20 kW, som er eldre enn 15 år.

Engangsvurderingen skal omfatte både kjelens virkningsgrad, varmedistribusjonsanleggets funksjon, effektivitet og anleggets dimensjonering i forhold til varmebehovet. Vurderingen skal gjennomføres innen ett år etter at kjelen når en alder på 15 år.

Denne engangsvurderingen er uavhengig av og kommer i tillegg til energisertifisering av bygget og periodisk energivurdering av kjeler og fyrhus.

Mentor har kunnskapen, arbeidsverktøyene og ikke minst et nettverk av dyktige samarbeidspartnere over hele landet for å bistå våre kunder med å optimalisere varmeproduksjonen og redusere energikostnadene.

EVVALogin