Energivurdering fyrhus

Energimerkeforskriften setter krav til vurdering av kjeler som benytter fossilt brensel. Dette gjelder ikke kjeler som kun står i ren nødreserve og som normalt ikke brukes verken til spisslast eller grunnlast.

Energivurderingen av kjelanlegg har som formål å avdekke tiltak for effektivisering av varmeproduksjonen slik at energikostnadene blir lavest mulig. For å få et best mulig grunnlag for dette anbefales det at andre varmeproduserende enheter som for eksempel elkjeler, varmepumper og biokjeler tas med i denne vurderingen.

Ser man fyrhuset som en enhet er det enklere å optimalisere varmeproduksjonen og redusere kostnadene.

EVVALogin