Energiopplæring

Vi tilbyr generelle og spesialtilpassede kurs innen effektiv energibruk, energiledelse, varmeproduksjon og distribusjon samt opplæring av driftspersonell i yrkesbygg.

Vi ble engasjert av Olje og energidepartementet i 1981/82 for å være med på oppbygningen av det som senere ble til enøk aktiviteten i Norge. Vi ble engasjert til å bygge opp kurs og seminarvirksomheten omkring arbeidet med å redusere energibruken. Senere fikk vi hovedansvaret for vannbåren varme generelt. Dette omfattet varmtvanns- og dampproduksjon og distribusjon samt varmeavgivelse. Videre hadde vi hovedansvaret for kursene innen energiledelse i industri og yrkesbygg. Denne virksomheten ble i 2002/2003 en del av Enovas ansvarsområde.

Vi fikk også oppdraget fra oljeselskapene om å lage et opplæringssystem for serviceteknikere på oljefyrte kjeler.  Dette er i dag EO-ordningen som utdanner og sertifiserer serviceteknikere på varmesentraler. Disse er også godkjente som utførende part i den lovpålagte energivurderingen av kjelanlegg.

EVVALogin