Energiledelse.

Energiledelse har vi jobbet med innen industri og yrkesbygg siden tidlig på 1980-tallet da daglig leder var med på å lage Norges første systematiske energioppfølgingssystem på ukesbasis innen prosessindustrien. Senere ble dette også konvertert til andre bedrifter og yrkesbygg. De ansatte i Mentor har arbeidet med utvikling og salg av energiledelses verktøy fra manuelle systemer til dagens helautomatiserte ledelsessystemer.

I dag er vi helt uavhengige av produkter og bruker vår lange erfaring innen energiledelse når vi gir råd om organisering og detaljeringsgrad for ulike brukere. Dette kan også omfatte utarbeidelse av spesifikasjoner og innhenting av tilbud fra leverandører.

Vi deltar også i standardiserings komitéen i Standard Norge som har ansvaret for energiledelse og tilgrensende arbeidsområder. På denne måten holder vi oss løpende oppdatert på hva som skjer innen fagfeltet både innenlands og i resten av verden.

EVVALogin